VietinBan School Logo

BA NHTMCP NHÀ NƯỚC CHI PHỐI VÀ VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU NGÀNH NGÂN HÀNG: Thực trạng năm 2013 và một số vấn đề đặt ra năm 2014

Nền kinh tế bước vào năm 2013 với rất nhiều khó khăn. Nghị quyết 01/NQ-CP đã xác định mục tiêu tổng quát của năm 2013 là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xử lý nợ xấu nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản... Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 6% - 6,5%;...

Các tin khác ...

CÓ TỪ CHỐI LỆNH THANH TOÁN HAY KHÔNG?

Ngày 19/06/2012, chị A là nhân viên kế toán của công ty Y đến NH Công Thương CN X. Chị A có mang theo giấy uỷ quyền, CMTND và một lệnh chi, yêu cầu NH trích tài khoản của công ty Y chuyển tiền cho đơn vị hưởng có tài khoản mở tại NH Đầu tư và Phát triển để thanh toán tiền hàng.

Các tin khác ...

IMF cảnh báo nguy cơ từ việc Mỹ chấm dứt nới lỏng tiền tệ

Chấm dứt chính sách nới lỏng tiền tệ vào thời điểm không thích hợp có thể ảnh hưởng tới ổn định tài chính của Mỹ cũng như toàn thế giới và tác động tới cả những nền kinh tế đang phát triển. Đây là cảnh báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra ngày 9/4 trong Báo cáo Ổn định tài chính toàn cầu.

Các tin khác ...

 %/năm
Trần lãi suất tối đa
Không kỳ hạn 1,00
Dưới 1 tháng 1,00
1 tháng 6,00
Trên 1 tháng đến 2 tháng 6,00
Trên 2 tháng đến dưới 3 tháng 6,00
Từ 3 tháng đến 6 tháng 6,00
Trên 6 tháng đến dưới 9 tháng 6,50
Từ 9 tháng đến dưới 12 tháng 6,80